Monthly Archives: May 2014

Föreningsliv med studieanknytning på kvällstid

This gallery contains 4 photos.

Serien är tidigare publicerad i det sjätte numret av mitt fanzine Station samt i socialdemokratiska studentförbundets idépolitiska tidskrift Libertas.

Gallery | Leave a comment

Stockholms Internationella Seriefestival

Skivproduktion inför SIS på Kulturhuset den 17-18 maj.

Image | Posted on by | Leave a comment